Ημερολόγια

RSS Feed Icon «

Μάρτιος , 2018

»
Displaying Events for View all (show all)
Πέμπτη, 1 Μάρτιος 2018
«  2/28 - Today
Δευτέρα, 5 Μάρτιος 2018
10:30 πμ - 12:30 μμ
 • DownloadAdd to MyCalendarAdd to FacebookAdd to Google CalendarShare This - must be configured explicitly for your site.Συγκριτική Γεωργία 1
 • Location: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Topical Areas: Εκδηλώσεις - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού κτιρίου
Τρίτη, 6 Μάρτιος 2018
8:30 πμ - 11:30 πμ
Κυριακή, 11 Μάρτιος 2018
12:30 μμ - 2:30 μμ
Δευτέρα, 12 Μάρτιος 2018
10:30 πμ - 12:30 μμ
 • DownloadAdd to MyCalendarAdd to FacebookAdd to Google CalendarShare This - must be configured explicitly for your site.Συγκριτική Γεωργία 1
 • Location: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Topical Areas: Εκδηλώσεις - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού κτιρίου
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2018
8:30 πμ - 11:30 πμ
Τετάρτη, 14 Μάρτιος 2018
10:00 πμ - 1:00 μμ
 • DownloadAdd to MyCalendarAdd to FacebookAdd to Google CalendarShare This - must be configured explicitly for your site.Επιτροπή Ερευνών ΕΛΚΕ
 • Location: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Topical Areas: Εκδηλώσεις - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού κτιρίου
Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018
11:00 πμ - 1:00 μμ
Δευτέρα, 19 Μάρτιος 2018
10:30 πμ - 12:30 μμ
 • DownloadAdd to MyCalendarAdd to FacebookAdd to Google CalendarShare This - must be configured explicitly for your site.Συγκριτική Γεωργία 1
 • Location: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Topical Areas: Εκδηλώσεις - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού κτιρίου
Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018
8:30 πμ - 11:30 πμ
Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018
12:30 μμ - 2:30 μμ
Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2018
11:00 πμ - 1:00 μμ
Δευτέρα, 26 Μάρτιος 2018
10:30 πμ - 12:30 μμ
 • DownloadAdd to MyCalendarAdd to FacebookAdd to Google CalendarShare This - must be configured explicitly for your site.Συγκριτική Γεωργία 1
 • Location: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Topical Areas: Εκδηλώσεις - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού κτιρίου
2:30 μμ - 4:30 μμ
 • DownloadAdd to MyCalendarAdd to FacebookAdd to Google CalendarShare This - must be configured explicitly for your site.Συντήρηση Αεραγωγών
 • Location: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Topical Areas: Εκδηλώσεις - Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κεντρικού κτιρίου
Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018
12:30 πμ - 2:30 πμ
8:30 πμ - 11:30 πμ
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018
10:00 πμ - 1:00 μμ
12:30 μμ - 2:30 μμ
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018
11:00 πμ - 1:00 μμ

Τρέχοντα

 • Δεν υπάρχουν τρέχουσες εκδηλώσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα